Crowdfunding är den stora snackisen just nu och tjänster som Kickstarter.com går som tåget med nya rekord nästan varje vecka. Det går i korthet ut på att man lägger ut sin idé om en ny produkt/tjänst och söker kapitalet som behövs för att producera den. De som tror på idén kan stötta den med bidrag i olika storlek, i utbyte mot något som t ex ett exemplar av produkten/tjänsten om den släpps. Man sätter en lägsta gräns och det är först när man uppnått denna som det dras pengar från givarna och betalas ut till den som har idén.

Nu har denna modell börjat dyka upp i annan form.

Zokos är en tjänst där man kan lägga ut idén om ett party eller måltidsevent, skicka ut och sprida inbjudningar. Hugade deltagare går in och tackar preliminärt ja och gör en preliminär betalning. Om tillräckligt många anmäler sig så blir partyt av, pengar dras från deltagarna och betalas ut till arrangören. Om inte tillräckligt många ”är på” så avbokas det automatiskt ett visst datum. Läs mer på PFSK.

EventStir är en annan tjänst med fokus på crowdfunding av event, men då mer av typen konferenser och utbildningar. Om någon har idé om att t ex hyra in en av världens bästa kockar för att arrangera en helgkurs i matlagning kan man ta fram en budget, presentation och lägga ut samt sprida idén. Om tillräckligt många är beredd att betala biljettpriset så får den med idén grönt ljus att gå vidare. Läs mer på Event Manager Blog.