Bryt entimmes-normen

De flesta vardagsmöten planeras slentrianmässigt för en timme och drar ofta över tiden. Vi diskuterar sällan hur lång tid vi behöver eller när mötet ska sluta, bara när det ska börja. Alla inblandade bokar därför rutinmässigt in en timme vilket är "normen" för ett möte. 

Psykologisk forskning visar att man vid mötet sedan samarbetar för att fylla på med ämnen så att mötet blir minst en timme långt. Dessutom kommer summering och diskussion om nästa steg oftast upp först när timmen har gått vilket gör att man till råga på allt drar över på den timme man inte ens kommit överens om.

Tricket för att bryta det här mönstret och få till möten som är bara så långa de behöver vara är att börja fråga hur lång tid ni behöver. Inled sedan mötet med att bekräfta hur lång tid ni har kommit överens om och vad mötet ska handla om. 

Ett annat knep som fungerar är att alltid föreslå två olika tider. T ex att ”om vi klarar det på en kvart så kan vi ta det i morgon, annars får vi kika på en tid om ett par veckor”. De flesta kommer då att välja alternativet som ligger närmast i tid, även fast det är kortare tid.

Jorgen Dyssvold