Event – planering och genomförande

Genom åren har vi arrangerat allt ifrån världsrekordförsök och VM till utställningar och hackathons. Ibland går vi också in och producerar möten som en del av eller i anslutning till större event. 

Nedan är några av de steg vi hjälper till med:

  • Definiera eventets syfte, mål och målgrupp

  • Hitta och boka lämpliga lokaler

  • Grafisk form och scenografi

  • Hitta och knyta upp samarbetspartners och sponsorer

  • Designa upplägg/koncept för eventet och program

  • Föreslå, planera och boka aktiviteter och medverkande

  • Ta in kringtjänster som teknik, film, transporter och underhållning

  • Marknadsföring av eventet

  • Hantera biljetter eller anmälningar

  • Dokumentation och uppföljning

Vi arbetar på löpande räkning eller mot ett fast arvode per projekt. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring hur ett samarbete kan se ut.

Jorgen Dyssvold