Tinkathon idéworkshop

Efter marathon och hackathon kommer nu Tinkathon, ett koncept som är utvecklat av Herr Omar i samarbete med Hyper Island. Under en timme spånar man fram och beskriver ett antal konkreta idéer. 

Workshopformatet kan användas för allt från utveckling av strategier till nya tjänster. Många workshops resulterar annars i mängder av abstrakt skrivna post-it lappar som i ett Tinkathon klustras och utvecklas till konkreta idéer. 

Begreppet Tinkering kommer från tinkerers, kringresande metallslöjdare. Tinkering har på senare år kommit att få betydelsen ”försök att laga eller reparera något på ett mer lekfullt eller ofokuserat sätt” och används idag som ett begrepp för idéutveckling.

Konktakta oss för mer information och priser.

Jorgen Dyssvold