Seminarium – planering och genomförande

Ett seminarium kan vara allt ifrån en kvart i samband med en frukost eller lunch till en eller flera dagar fyllda med föredrag, presentationer och samtal.  

Nedan är några av de steg vi hjälper till med:

  • Definiera mötets syfte, mål och målgrupp

  • Hitta och boka lämpliga lokaler

  • Designa upplägg/koncept för mötet och program

  • Föreslå, planera och boka aktiviteter och medverkande

  • Ta in kringtjänster som teknik, film, transporter och underhållning

  • Leda eller agera den redaktion som planerar mötets innehåll

  • Skapa interaktiva sessioner i samband med mötet

  • Hantering av inbjudan, anmälan och delegater

  • Dokumentation och uppföljning

Vi arbetar på löpande räkning eller mot ett fast arvode per projekt. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring hur ett samarbete kan se ut.

Jorgen Dyssvold