Börja med manus, inte med bilder

Death by Powerpoint är ett känt begrepp inom mötesplanering. Det handlar om att ”filibustra” (att döda tid) genom att hålla långa presentationer med jättemånga powerpointbilder med mycket text. Orsaken till att det är så vanligt är att många planerar sitt framträdande och bygger manus direkt i powerpoint, bild för bild. Undvik det.

En bättre metod är att skriva ditt manus i t ex word. Läs det sedan högt och ta tid på din uppläsning. När du känner att allt flyter och håller sig inom rätt tid kan du se om du behöver ta fram bilder eller andra ”budskapsförstärkare” till stöd för ditt framträdande.

En bra princip för presentationer är 10-20-30-regeln: Max 10 bilder under max 20 minuter och minst 30 punkters storlek på text i bilder. Var dock sparsam med att använda text eftersom det distraherar. Våra hjärnor prioriterar nämligen att läsa framför att lyssna.

— 

Detta är ett av 12 tips ur den kostnadsfria introduktionen till MEETFULNESS – läran om hur man gör möten som uppnår målen och är kul på vägen. MEETFULNESS består av fyra delar – att planera, leda, framträda vid och delta i möten – och är utvecklat av mötesbyrån Herr Omar. Förutom guiden innehåller MEETFULNESS ett antal workshops, bl a en kulturworkshop för att uppnå en bättre möteskultur och en idéworkshop för dig som planerar ett större möte/event. Läs mer och ladda ned din gratisversion av guiden på herromar.se/meetfulness

Jorgen Dyssvold