Meetfulness konceptutveckling

Meetfulness är utvecklat som en modell för att planera, leda, framträda vid och delta i möten och består av ett antal moduler, exempelvis introduktionskurs och workshops. 

Meetfulness kan också appliceras på andra verksamheter, tjänster och koncept, exempelvis mötesanläggningar som önskar erbjuda Meetfulness till sina egna kunder eller digitala tjänster som bygger på Meetfulness. 

Vi älskar samarbete och diskuterar gärna förutsättningslöst vad ett sådant skulle kunna bestå av. Hör gärna av dig. 

Jorgen Dyssvold