Meetfulness kulturworkshop

Denna workshop vänder sig till en grupp, team eller organisation som har många återkommande möten med en blandning av externa och interna deltagare. Den fokuserar främst på att leda och delta i möten, men ger också lite tips kring att planera och framträda vid möten. 

Inledningsvis går vi igenom grunderna i Meetfulness och gör därefter en kartläggning av er möteskultur innan vi arbetar fram er egen policy för "möten som uppnår målen och är kul på vägen". 

TIDSÅTGÅNG

2 timmar

ANTAL DELTAGARE

2-20 personer

DETTA FÅR NI MED ER

 • Dokumentation

 • En kartläggning av er möteskultur

 • Utkast till er egen mötespolicy

UR INNEHÅLLET

 • Vad är möten

 • Orsaker till dåliga möten

 • The Who & Why gives the Where, When & What

 • Konsten att sätta mål

 • Mötesplaneringens fyra steg

 • Att leda möten

 • Presentationer och framträdandeteknik

 • Att delta i möten

 • Om kultur och strategier

 • Kartläggning av möteskultur

 • Utveckling av er egen mötespolicy

PRIS

på förfrågan

Jorgen Dyssvold