Tinkathon idéworkshop

Begreppet ’tinkering’ kommer från kringresande som gjorde och sålde metallslöjd. Idag används det för att beskriva handlingen att tänka och åstadkomma – skapa något konkret.

Tinkathon är en metod för kreativt idéarbete i rundabordsmodell, utvecklad av Herr Omar i samarbete med Hyper Island. I ett första steg tänker de 2-10 deltagarna enskilt. De presenterar sedan sina idéer som processas i ytterligare ett par steg där man klustrar och kombinerar dem. Ett ca 60 minuters Tinkathon resulterar vanligen i 2-3 konkreta, genomförbara idéer beskrivna på varsitt idékort.

TIDSÅTGÅNG

1 timme

ANTAL DELTAGARE

2-10 personer

DETTA FÅR NI MED ER

  • Upp till fem stycken idékort med konkreta idéer beskrivna i en eller några meningar.

PRIS

på förfrågan

Jorgen Dyssvold