SXSW2019: Demokratiutveckling, livsskalning, podcasts och komik

Den femte dagen på SXSW i Austin tog jag del av tankar om hur demokratin kan renoveras, om hur man kan hantera relationen till sina digitala prylar bättre, att vi upplever en ny guldålder för ljud genom podcasts och att ståupp-komik kan göra oss till bättre marknadsförare.

Renovating Democracy

Tisdagsmorgonen inleddes med presentation av en ny bok som heter Renovating Democracy och är skriven av Nathan Gardels och Nicolas Berggruen, båda aktiva vid Berggruen Institute, en tankesmedja som försöker komma upp med idéer för att förbättra politiska och sociala institutioner.

Författarna pratar om en ny digital kapitalism som nuvarande politiska system inte klarar att hantera. Den leder därför till konflikter, nya klasskillnader och klyftor mellan ”havarna” och ”icke-havarna” där det man har handlar om pengar och andra resurser men också utbildning och kunskap.

I boken bryter de därför ned traditionella strukturer och beskriver ett alternativt ramverk som menar skulle lösa vissa av problemen. Bland annat menar de att samhället ska skydda arbetare och inte arbeten. De förespråkar också olika former av direkt demokrati där medborgarna får vara med och forma politiken i en större omfattning.

Ett exempel på nya sätt att involvera medborgarna är ”Virtual Taiwan” där den politiska ledningen regelbundet bjuder in medborgare till olika samtalsgrupper inför att de behöver ta policybeslut. I organiserad form får medborgarna där vara med och forma den nya eller uppdaterade politiken inom ett visst område.

Deras lösning bygger annars på två grundpelare, nämligen flexicurity som ger företag större flexibilitet men också arbetskraften större trygghet och ”fördistribution” (pre-distribution). Det senare handlar om att utjämna skillnader redan på intäktssidan genom att exempelvis ge individuella skatterabatter för personer eller hushåll med låga inkomster i kombination med starka incitament för utbildning.

Vid den avslutande frågestunden lanserade en person i publiken ytterligare ett förslag för att råda bot på hysterin kring nationella val, nämligen att alla skulle få rösta på sin egen födelsedag och sedan summeras alla röster vart fjärde år. Författarna gillade idén och pratade om att ”Vote on your birthday” skulle vara en bra boktitel. Det återstår att se.

Lifescale: How to Live a More Creative, Productive, and Happy Life

Också nästa event var en slags boklansering. Brian Solis är en av rockstjärnorna inom kommunikation. Han kallar sig själv digital analytiker och digital antropolog. Han har skrivit flera bästsäljande böcker, bland annat ”The end of business as usual”.

Hans nya bok Lifescale är den första personliga. Trots att han själv är en ambassadör för digitaliseringen och i årtionden pratat om hur man behöver förhålla sig till den så gick han själv in i väggen för några år sedan. Han orkade inte göra något, tappade all motivation och insåg att relationen till bland annat hans digitala prylar hade gjort honom sjuk.

Men, istället för att göra slut med dem ville han hitta en ny och bättre relation. Det menar han att han gjorde och det är också det han berättar om i boken. Han beskriver hur vi har två nervsystem i kroppen, det centrala och det autonoma. Det senare kan vi inte styra med tanken vilket gör det väldigt sårbart. Det är också det autonoma nervsystemet som kan ta skada av våra digitala beteenden.

Han menar att vi behöver prioritera bättre och bättre ta vara på våra kroppar och sinnen. Att vara mer närvarande och medveten. Lyckan är egentligen inte kopplad till vad andra människor tycker om oss. Men, genom hur exempelvis sociala medier är designade luras vår hjärna att tro att det är så. Vi blir bekräftelseknarkare i vår jakt på en lycka som aldrig kommer, eftersom likes inte leder till lycka.

Brian pratar länge om kreativitet. Hur vi fostrar barn till att vid en viss ålder sluta vara kreativa för att istället ”göra rätt” när det kommer till exemplevis hur man skriver bokstäver. Han menar att det är dags att vi alla blir barn igen och ger oss själva rätten att vara kreativa.

Ett annat råd är att blockera tid för det man kallar ”deep-work” (fokuserat eller kreativt arbete) på morgonen, innan man kollar mail eller sociala medier. Stress under dagen skadar nämligen neuroner i hjärnan. Men, när vi sover repareras de och vi vaknar varje morgon med en ”renoverad hjärna”. Vi bör då tänka på att nyttja den till rätt saker under första halvan av dagen, innan den blir trött igen.

Han pratar också om att ta risker. Det kan leda till att man blir dömd, om man tagit felaktiga beslut eller vägval. Men, det kan också leda till extraordinära resultat. Fler skulle därför må bra av att trotsa sina rädslor för dömande och att göra fel, ta mer risker och på så sätt kunna uppleva helt andra resultat.

Ett annat råd är att dela upp sitt jobb i kortare så kallade sprintar. Man bestämmer sig för vad man ska göra närmaste halvtimmen, stänger av allt annat, jobbar fokuserat och belönar sig sedan med att man får göra precis vad man vill under kanske en kvart. En metod som kallas Pomodoro-tekniken.

Hans slutord handlade om att tro på dig själv, lämna närvaron online och lev mer i den verkliga världen, lev ditt liv som att ingen ser på och måla utanför linjerna.

The second golden age of audio: Podcasting

Nästa block handlade om hur podcasts lett till en ny ljudrevolution. Det är något som bland andra Spotify tagit fasta på. De vill nu bli ledande också på pratat ljud, förutom att vara det inom musik. Den satsningen inkluderar bland annat uppköp av Gimlet, ett ledande förlag och plattform för podcasts, och Anchor som utvecklat teknik för att vem som helst enkelt ska kunna starta en podcast.

Till detta scensamtal hade man bjudit in företrädare för Spotify, Gimlet och Anchor för en diskussion kring vad som händer de närmaste åren inom podcastindustrin.

En första fråga handlade om vilken typ av innehåll som fungerar bäst. De menade att konsumenterna vill ta del av en intressant historia eller lära sig något nytt. Men, en ytterligare dimension är kompisskap. Man skaffar sig favoriter i olika program som blir ens kompisar och som blir en stark anledning till att man fortsätter följa och lyssna på just den podcasten.

Man pratar sedan om hur verktyg som gör det enklare att starta och göra en podcast demokratiserar, genom att alla får samma chanser att göra sig hörda och skapa ett intressant innehåll som andra kanske vill ta del av.

Annonsering är viktig då den ger plattformarna men också de som producerar podcasts möjlighet att tjäna pengar på det man gör. Det förekommer tre varianter. Dels traditionell annonsering som kan vara avbrott i en podcast eller att de i programmet berättar om sina sponsorer. En andra variant är att podcasts inleds med att ”avsnittet presenteras i samarbete med” ett varumärke. Den tredje som också blir allt vanligare är att varumärken eller företag startar och driver sina egna podcasts på olika ämnen.

Men det kan också vara annat ljud än rena podcasts. Ett exempel är ett företag som utvecklade en assistent som guidar barnen till och under tandborstning. Den kan startas genom att anropa sin smarta högtalare och assistenten peppar sedan barnen att minst två minuter borsta alla sina tänder med rätt teknik.

Publiken som lyssnar på podcasts är intressant för annonsörer. De består av personer som i snitt är runt 30 år, har högre utbildning och är köpstarka. Trots det har få stora företag strategier för hur man ska jobba med ljud och på vilket sätt bolaget och varumärken presenteras i ljudsammanhang.

How standup-comedy can make you a better marketer

Dagens sista föreställning handlade om hur marknadsförare och kommunikatörer kan dra nytta av samma metoder som komiker jobbar med när de planerar och utvecklar sitt arbete. Det var fyra personer som är både kommunikatörer och komiker som höll i det hela och hade lyckats göra ett mycket intressant upplägg.

De fyra presenterade ett gemensamt material men där varje person fick hålla i ett temablock. Hon som inledde pratade om ”authenticity” och om hur vårt namn är vårt varumärke. Men också en historia tillsammans med ett budskap är vårt varumärke. Vi bör därför hitta både vår egen historia och ett budskap att koppla det till.

Hon citerade Dolly Parton som sagt att ”find out who you are and do it on purpose”. Vem du är och vad ”de” behöver är tillsammans det man kan kalla autenticitet.

Näste ämne handlade om att vara unik. Som komiker säger man att ”today is the worst, and internet ruins everything”. I den sekund du lånar eller snor av någon annan avslöjas det sekunden efter genom att någon upptäckt det med hjälp av internet. Vi behöver därför vara unika genom att skapa något eget.

Hon fortsatte med att prata om vikten av att känna sin publik. Om du inte är del av målgruppen behöver du hitta de som är det och be om deras hjälp att berätta vad som är intressant och inte. Och, det räcker inte med att bara göra onlinestudier, det är för fegisar. De modiga tar ett samtal i taget.

Nästa komiker pratade om att utveckla och testa sitt material. När man ska skriva komik är ett tips att börja med något som gör en arg, någon irritation i vardagen, exempelvis att det är lyhört till grannarna. Gör sedan en lista på olika sätt du reagerar på detta som gör dig arg. Försök sedan sätta ihop det som gör dig arg med någon eller några av responsen och bygg en historia kring det.

Den här metoden kan man också använda för att komma på roliga reklamkampanjer. När man träffar något som många känner igen sig i får man mycket bättre genomslag.

Hon visade prov på några reklamkampanjer som gått snett. Precis som inom ståupp behöver man testa sitt material innan man går ut brett. För komiker finns så kallade ”open mic’s” där man får låna en scen och publik. Som marknadsförare behöver man skapa sin egen yta motsvarande en open mic och där man kan testa sitt material.

Den fjärde och sista komikern och kommunikatören pratade om att ta beslut med hjälp av data. Man kan lätt tro att det saknas data inom komedin men så är det inte. Man mäter bland annat LPM (laughs per minute) och ABPS (applause breaks per set).

Även kommunikatören bör gå mer på data och mindre på känsla. Hon gjorde just detta i sin roll som marknadsförare för några år sedan när man skulle ta fram nytt videomaterial. Det ledde till att man ökade tittningen per klipp från i snitt 500 tidigare till 50 000 efter att ha gjort om filmmaterialet.

Detta dagens sista event var lätt ett topp tre bland de jag sett hittills under veckan.

I morgon står det bara ett seminarium om hur man hittar anledningar att vara tacksam på schemat. Jag återkommer med en resumé på det.

Jörgen Dyssvold, Herr Omar, Austin, Texas den 12 mars 2019

Jorgen Dyssvold