SXSW2019: En dag på tema kreatörers liv och villkor

Den fjärde dagen av SXSW i Austin inleddes med Austin Kleeman som pratade en del om sin nya bok ”Keep going” men också om livet som kreativ. Det fortsatte sedan med en panel som diskutera hur det offentliga bättre kan hjälpa aktörer i de kreativa näringarna.

Fortsätt vidare

Måndagen i Austin var lite grådisig och inleddes med ett samtal mellan Debbie Millman (programledare för podcasten Design Works) och Austin Kleeman, bästsäljande författare av bland annat boken ”Steal like an artist”.

Det inleddes lite trevande med en hel del frågor om Austins barndom och uppväxt som enligt honom själv varit lycklig med två stöttande föräldrar. Han citerade en annan författare som sagt att ”jag hade en mamma som sa att jag kan göra allt och en pappa som sa till mig att bevisa det.

Han pratade sedan en hel del om vikten av att hålla fast vid sin passion, eller snarare sin passioner. Uppmaningen var att hålla alla våra passioner vid liv simultant, tvärt emot vad många andra säger. Vi har en skola som bryter ned allt i olika discipliner och tvingar våra barn att välja bara en, menade han.

Att göra det, vad det nu än är, är det viktigaste och inte själva slutresultatet. När en bok kommer ut är redan hela processen klar. Passionen ligger i resan fram till det färdiga resultat, åtminstone för Austins del.

På frågan om vad han gör när han drabbas av tristess eller motstånd berättade han att han är ett djur som är tränat också för de situationerna. Får han skrivkramp sätter han sig och skriver orden ”I hate this”. Sen försöker han bygga en historia baserat på de tre orden och lyckas oftast.

Halvvägs in i intervjun kom de in på hans bästsäljare ”Steal like an artist” som uppmanar fler att våga låna av andra. Om man lånar av en kallas det plagiat, men lånar man av fler kallas det research. Debbie berättade att det ryktas att han själv stulit en av texterna som finns med i boken. Generat svarade han ja, men att han glömt från vem.

Efter en stunds tystnad avslöjade Debbie att det var hennes text som Austin stulit. Att se hans reaktion och höra publikens på det var en oslagbar upplevelse. Hon hade hela tiden vetat men avslöjade det först nu, inför några tusen i publiken.

Austin avslutade med en framtidsspaning. Den handlar om en revansch för tråk. Han förutsåg att vi snart kommer att ha tråkgårdar dit vi kan åka och leva utan något annat att göra än att vara med oss själva.

Hur kan regeringar hjälpa kreativa?

Nästa programpunkt var en paneldiskussion i EU House i Austin med bland andra Sveriges USA-ambassadör Karin Olofsson i panelen. Det handlade om hur offentliga inrättningar och regeringar kan hjälpa de som är aktiva i kreativa näringar, exempelvis artister.

Man började med att berätta hur 5% av BNP inom EU kommer från de kreativa näringarna och 5% har också sin sysselsättning där. Kulturen är viktig för ett samhälles identitet, utveckling och sammanhållning. Kulturen kan också vara en plattform för samtal om vilka vi är eller vill vara som grupp eller folk.

Det offentliga kan och bör rikta insatser till kulturen och de kreativa näringarna, bland annat för att demokratisera. Talanger finns precis överallt men det gör inte möjligheterna. För att alla ska få samma möjligheter krävs offentliga insatser. Exempel på detta är den svenska musikskolan för barn.

Panelen diskuterade också hur det nya politiska landskapet och populistpartierna påverkar kulturdebatten och på vissa håll också redan kulturpolitiken. Ett element i deras budskap är att vi måste värna om våra traditioner. De menar därför att den egna och traditionella kulturen ska ha en särskild status.

Tillgång till pengar är särskilt svårt för entreprenörer i de kreativa näringarna. För att underlätta har EU lanserat en slags bankgarantier som sänker långivarnas risk och gör dem mer villiga att låna ut pengar.

En annan utmaning är upphovsrätten och att kunna skydda sina kreativa verk från olovlig spridning eller stöld. Även där har EU gjort flera insatser och bland annat skärpt lagar för att skydda kreatörernas rätt att få avkastning av sina verk.

Slutligen pratade man om jämställdheten inom bland annat musikbranschen. Även där kan offentliga stöd riktas så att de stödjer grupper som har svårare än andra att komma in eller ut på marknaden, beroende på hur man väljer att se det.

I morgon står demokratiutveckling, ost, ljud och lite annat på agendan. Jag återkommer med nya rapporter då.

Jörgen Dyssvold, Herr Omar, Austin, Texas den 11 mars 2019

Jorgen Dyssvold