SXSW2019: Om att det finns skäl att vara entusiast och framtiden för liveupplevelser

Den sjätte dagen och min sista på SXSW i Austin kom att handla om anledningar att vara entusiastisk och framtiden för liveupplevelser. Inom några dagar kommer det en summering av hela veckan.

Anledningar att vara entusiatisk

Trots att jag bestämt mig för att bara gå på ett enda seminarium idag så blev det tre stycken. Jag började på Hilton i Austin där David Byrne, tidigare sångare i Talking Heads men också en kulturell mångsysslare, berättade om sitt senaste projekt kallat ”Reasons to be Cheerful”.

Det är ett journalistiskt projekt som har sitt ursprung i när han för några år sedan var förtvivlad över läget i världen men såg små ljusglimtar som stack ut bland alla förfärliga nyheter. Det handlade om initiativ som tog itu med samhällsutmaningarna, var lokala, nedifrån och upp och saker som skulle kunna kopieras.

David började spara dessa nyheter i en mapp som snart växte och blev till ett antal tematiska undermappar. Så småningom hade han hundratals goda exempel på initiativ och insåg att dessa borde få spridning, så att de kunde just kopieras av andra.

Sedan dess har han drivit projektet Reasons to be Cheerful där man lyfter fram goda exempel som kan inspirera andra.

Han drog sedan en mängd exempel från en rad olika områden. Bland annat om hur amerikanska universitet startat utbildning inne i fängelser som minskat antalet som återfaller i brott efter muck till vindkraftsparker i Skåne som kan etableras helt utan statliga stöd.

Formeln för de exempel de presenterar och hur de gör det är att de ska vara goda nyheter, som inleds med att beskriva problemet man löst, berättar vad man gjort, ger bevis på resultat och slutligen svarar på frågan om de kan bli kopierade.

Han avslutade med att intyga att han kommer att fortsätta med detta, för att bevara sin egen mentala hälsa. Om han växlar upp det till större och internationell skala kanske finansierad genom mikrobidrag återstår att se.

Framtiden för liveupplevelsen

Nästa seminarium handlade om om det finns en framtid för liveupplevelser och hur den i så fall ser ut. De som samtalade kring detta var Luke Ritchie från Nexus Studios och Matt Lawler från AEG, ledande på arenor för liveupplevelser.

De gick stegvis igenom hur landskapet ser ut, visionen, teknik, tjänster och plattformar för hur man kan boosta liveupplevelsen med hjälp av digital teknik.

Deras vision handlar om att skapa en digital scen som ett extra lager ovanpå den fysiska scenen. Med hjälp av teknik som Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet) och 5G tror man sig kunna skapa detta.

Men, det handlar lika mycket om tjänster som om teknik. Exempelvis kan man erbjuda nya sätt att navigera på arenor, få information och söka med hjälp av bilder. Man har en bit kvar innan man har teknik och tjänster på plats för att utveckla applikationer men ansåg ändå att man är på god väg.

Det som återstår att se är om också konsumenterna är intresserade av detta extra digitala lager eller om vi till hundra procent vill ägna oss åt den fysiska upplevelsen tillsammans med andra.

Det lilla är det nya stora: Mikrofestivaler

Dagens tredje och sista seminarium handlade om mikrofestivaler som är en ny trend inom evenemangsbranschen. Det handlar om festivaler med upp till tusen deltagare som samlas för att uppleva saker gemensamt, på en eller flera arenor inom ett visst geografiskt område.

Deltagare i samtalet var de som gör mikrofestivaler i butik, på vingård eller stadsdelar. De vittnade alla om att det både är lätt och svårt att få artister att ställa upp på det mindre formatet. Många tycker det är mindre riskfyllt att testa nya saker i det mindre formatet.

På frågan om de strävar efter att kunna skala upp och så småningom bli stora festivaler svarade samtliga att man hellre vill göra fler festivaler i det lilla formatet.

Ett tydligt råd var också, för den som själv vill göra mikrofestivaler, att ta in en artist som partner, någon som har koll på hur artistmarknaden fungerar. Ett sista råd var att distribuera risken genom att involvera fler som får dela på både intäkter och kostnader. Försök inte göra allt själv men underskatta inte heller värdet av ditt evenemang.

I morgon är det dags att summera SXSW2019, packa väskan och resa hem till Sverige. Jag återkommer med en summering av hela veckan inom de närmsta dagarna. Ha en riktigt skön helg nu, det ska jag ha.

Jörgen Dyssvold, Herr Omar, Austin, Texas den 13 mars 2019

Jorgen Dyssvold