Bli ett mötesproffs

Vartannat möte anses vara dåligt om man frågar de som deltar. Det kostar svenska arbetsgivare 170 miljarder per år. De tre vanligaste orsakerna till att möten anses vara dåliga är att de är dåligt ledda, dåligt planerade eller att fel personer deltar. Det vill vi råda bot på.

Vi på mötesbyrån Herr Omar är sedan 2010 specialiserade på möten. Att planera, fylla dem med innehåll och genomföra dem på uppdrag av företag, organisationer och myndigheter som UD och SF Bio. 

Vi har också utvecklat vår egen modell för mötesplanering, SMART, som vi själva använder oss av, men också gärna lär ut till andra. Vi är också unika genom vårt redaktionella arbetssätt där vi planerar och producerar möten som andra gör TV eller temabaserade månadsmagasin.

Under det senaste året har vi utvecklat och genomfört ett antal workshops, något vi gärna gör mer av. De leds av mig, Jörgen Dyssvold, med har nära 20 års erfarenhet av att planera, leda och genomföra stora och små möten och evenemang.

SMART mötesplanering
(Upp till 30 deltagare, 2,5-3 timmar, 25.000 SEK exkl. moms)

Ett vanligt misstag är att man direkt ger sig på det praktiska utan att först göra klart varför vilka ska mötas och vilket som ska leda till vad. SMART mötesplanering är en metod för att i förväg eller vid mötets början fastställa syfte, mål, agenda, roller och tid. Vid denna workshop får deltagarna lära sig metoden och testa den rent praktiskt på ett par fiktiva möten.

Möteskultur och att leda möten
(Upp till 30 deltagare, 2,5-3 timmar, 25.000 SEK exkl. moms)

Orsaken till att hälften av alla möten anses vara dåliga handlar till stor del om möteskultur. Dålig respekt för tid, samtal på tomgång eller möten utan tydlig anledning är bara några exempel. Med tydlig strategi och ledning kan man ändra på det. Vid denna workshop får deltagarna lära sig hur det går till samt ett antal metoder för att leda möten och samtal. 

Tinkathon
(Upp till 300 deltagare, 1,5-3 timmar, från 20.000 SEK exkl. moms)

Tinkathon är vår egenutvecklade metod för idébaserade workshops som fungerar lika bra oavsett målet är en strategi, affärsplan, ny produkt eller annat. Den bygger på think-pair-share modellen där deltagarna först jobbar enskilt, sedan i mindre och slutligen större grupper med att skriva ned, sortera och gruppera sina idéer. Resultatet blir ett antal konkreta idékort som prioriteras efter tidsåtgång, kostnad och förväntat genomslag.

Vi hjälper gärna till med hela eller delar av arbetet med att planera och producera ditt möte. Kontakta oss för ett samtal där vi berättar mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig att åstadkomma möten som gör skillnad. Möten där passiva åhörare blir aktiva deltagare. 

Anmäl intresse via formuläret nedan. Du är också välkommen att kontakta oss direkt via epost herromar@herromar.se eller telefon 0763 175317.

Namn *
Namn
Alternativ
Ange vilket/vilka av workshopalternativen som kan vara av intresse.
Jorgen Dyssvold