Den redaktionella konferens- och eventbyrån

Herr Omar är konferens- och eventbyrån som bedriver en revolution mot dåliga möten. Med uppkavlade ärmar, ett redaktionellt arbetssätt och inspirerade av allt från gamla radioprogram till TED gör vi möten på samma sätt som andra gör TV eller producerar månadsmagasin.


Din mötespartner från idé till önskat resultat

Vi hjälper sedan 2010 företag och myndigheter att skapa lustfyllda konferenser och event. Från idé, via planering och genomförande till uppföljt och utvärderat – precis så mycket eller lite som du önskar. 


Djävulen sitter i detaljerna

Vi ser på möten och event som redaktionella produkter och producerar dem som andra gör TV eller tidningar. Våra styrkor är att skapa interaktivitet och spännande innehåll. Genom SMART (syfte, mål, agenda, roller, tid) mötesplanering säkerställer vi att de konferenser och event vi arbetar med också uppnår de önskade resultaten.


I undersökningar ger vi bara hälften av alla möten betyget bra, trots att vi lägger nära halva vår arbetstid på just möten. Det tycker vi är slöseri med pengar, tid och energi. Vi bedriver därför en revolution mot dåliga möten. Det gör vi genom praktiskt arbete, att skriva, föreläsa och på andra sätt inspirera till fler och bättre lustfyllda möten som gör skillnad och ger önskat resultat.

Vår vision


Jörgen Dyssvold

Jörgen är marknadschefen som tröttnade på att inte få blanda sig i vad som pågick inne i hotellkedjans konferensrum. Övertygad om att det krävdes mer än gott fika och möbler för att åstadkomma bättre möten startade han 2010 konferens- och eventbyrån Herr Omar där han idag agerar VD, mötesdesigner och projektledare.

Jörgen föreläser och skriver om mötestrender och mötespsykologi i bl a magasinet Kick Off. Han har vunnit Guldkikaren 2016 för bästa mötesspaning, genomfört flera världsrekords- och VM-event samt planerat hundratals konferenser. Jörgen arbetade 2011-2014 som mötesexpert inom Regeringskansliet där han bl a ansvarade för delar av Obamabesöket 2013.


 Jörgen Dyssvold, VD, mötesdesigner och projektledare

Jörgen Dyssvold, VD, mötesdesigner och projektledare