Anteckna, helst för hand

En sak som tidigare var rutin vid möten har idag blivit undantag, nämligen att ta anteckningar. Många tror att anteckningarna behövs mest för att kunna gå tillbaka till och läsa igen. Men, den största vinsten med att anteckna är att det bidrar till att vi kommer ihåg bättre vad som sägs. Det vi tecknar ned gör att hjärnan bättre förstår och lagrar både logik och sammanhang. 

Att anteckna på dator eller mobil är inte lika effektivt. Studenter som fått anteckna på dator har visat sig minnas mycket mindre efter en föreläsning än vad deras handtecknande kollegor gör. 

Se alltså till att det alltid finns papper och pennor för att ta anteckningar i möteslokalen. Uppmuntra gärna deltagarna till att ta anteckningar. Du kan agera föredöme genom att själv alltid föra anteckningar med papper och penna, oavsett om du leder eller är deltagare vid mötet. 

TipsJorgen Dyssvold