Posts in Tips
Mötessjukan på jobbet gör oss sjuka men kan botas

Om tre minuter i Aktuellt anses vara jättemycket tid borde samma sak gälla också under ett möte. En genomsnittlig tjänsteman lägger minst en tredjedel av sin arbetstid på möten och bara hälften anses vara bra. Dåliga möten kostar svenska arbetsgivare 170 miljarder årligen, fyra gånger så mycket som den så kallade ”skenande kostnaden för sjukpenningen” vilken debatteras friskt. Att råda bot på mötessjukan skulle minska båda dessa kostnader. 

Read More
Nyheter, TipsJorgen Dyssvold
Börja med manus, inte med bilder

Att planera en presentation sker bäst med papper och penna eller i word. Börja inte tänka i slides (Powerpoint) förrän du är nöjd med ditt manus som ryms inom din maxtid, helst inte mer än 20 minuter. Tips 7 av 12 i vår kostnadsfria introduktion till MEETFULNESS – Läran om hur man gör möten som uppnår målen och är kul på vägen. Läs mer och ladda ned hela guiden på herromar.se/meetfulness #meetfulness

Read More
TipsJorgen Dyssvold