The Millennial Body & Mind

Ett temasymposium om unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa som 2015 arrangerades på Nobel Forum vid Karolinska Institutet. Herr Omar ansvarade för idé och hela event- och innehållsproduktionen. 

Målet var att visa på samspelet mellan fysisk och psykisk hälsa samt könsskillnader hos unga vuxna. Under en heldag genomförde åtta experter från en rad områden TED Talk liknande föredrag för en publik på runt hundra personer.