Friends-having-party-in-a-nightclub-655978890_5308x3032.jpeg

De avgörande trenderna inom event & möten 2018

(Text in English follows below)

Det är tre saker som främst driver utvecklingen inom event och möten just nu. Först digitaliseringen som ger oss möjligheter att skapa interaktion och boosta upplevelser på nya sätt. Sedan det generationsskifte där många ur millenialgenerationen, eller generationen med G som i giving, kommer ut i arbetslivet – en ny generation som inte bara vill lyssna utan själva delta. 

Slutligen påverkar vår nya relation till tid, där tid idag är mer värdefull än pengar. Den gör att varje mötes- och eventarrangör måste inse hur vi konkurrerar med precis allt annat som människor kan lägga sin tid på, inklusive att stanna kvar på kontoret och göra sitt jobb. 15 minuter är därför på riktigt nu den nya timmen!

Inför en artikel om eventtrenderna 2018 i magasinet Kick Off läste vi mängder av trendrapporter, blogginlägg, undersökningar och bad ett gäng människor med koll* att dela med sig av sina spaningar. Detta underlag har vi nu satt samman till en rapport som presenterar drygt 20 trender som vi anser kommer ha stor påverkan på hur vi gör event och möten 2018 och framåt.

Hela trendrapporten, på engelska, hittar du här: Trends in Meetings & Events 2018

Artikeln i Kick Off (#12/2017) hittar du här: Mötes- & Eventtrender 2018

Följ oss gärna på Facebook, Twitter eller LinkedIn där vi regelbundet delar med oss av trender, inspiration och insikter kring event och möten. Eller, prenumerera på våra uppdateringar via epost. 

*) Tack Yamina Enedahl, Ingela Bendrot, Annette Wheeler, Erika Danell, Anne Carlsson, Karolina Kublickiene, Jenny Engström och Simon Strandvik för värdefull input.


The trends having most impact on events & meetings in 2018

We see how three things drive what happens in events & meetings right now. First digitalization, which gives us new ways to achieve interaction and boost experiences. A shift where the millennials, or generation G as in giving, enter the labor market. They have limited interest in just listening and wants to participate in creating the experiences. 

Finally, our new relation with time has a significant impact. Today, we consider time as a more valuable asset than money. Event organizers must recognize how we today compete against absolutely everything people could spend time on, including staying at work. 15 minutes is now for real the new hour.

While researching for an article in the Kick Off magazine, we read a lot of trend reports, blog posts, evaluations and asked numerous people* with insights to share their findings with us. The result from this research is now summarised into a report, covering 20+ trends which we think will have a big impact on how we plan and produce meetings and events in 2018 and later.

The full trend report is available here: Trends in Meetings & Events 2018

Welcome to follow us on Facebook, Twitter or LinkedIn where we share trends, inspiration, and insights about events & meetings. 

*) Thanks to Yamina Enedahl, Ingela Bendrot, Annette Wheeler, Erika Danell, Anne Carlsson, Karolina Kublickiene, Jenny Engström och Simon Strandvik for valuable input.